Ogólne warunki i zasady

• Zakres

Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „Regulaminem”) świec feny (dalej „Sprzedający”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument (dalej „Klient”) zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów przedstawionych przez Sprzedawcę na Platformie Internetowej feny-candles.com. Nie pozwala to na uwzględnienie własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

Do celów niniejszych OWH konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim jego działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

• Zawarcie umowy

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz służy do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

Klikając na [Kaufen/kostenpflichtig bestellen] przycisk, złożyć wiążące zamówienie na towary wymienione na stronie zamówienia. Umowa zakupu zostaje zawarta, gdy przyjmujemy Twoje zamówienie przez potwierdzenie zamówienia e-mailem natychmiast po otrzymaniu zamówienia.

Anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas pocztą, telefonicznie lub e-mailem o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można użyć dołączonego wzoru formularza wypłaty, ale nie jest to obowiązkowe.

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Konsumenci muszą jawnie zadeklarować odwołanie. Po prostu zwrot towaru nie wystarczy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez żadnych nieujawnionych, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu zwrotu tych środków będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w żadnym wypadku nie zostanie naliczona opłata za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za każdą utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana obsługą towarów, która nie jest konieczna do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

• Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem).

  • Feny świece, Immenstieg 2, 21220 Seevetal, Niemcy:
  • Ja/my (*) niniejszym odwołuję umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na świadczenie następującej usługi
  • Zamówiony / Numer zamówienia
  • Nazwa konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
  • Data

Lub…

Kliknij ten link, aby przejść do formularza wypłaty

• Ceny

Ceny wymienione na stronach produktów to ceny bez podatku VAT. Zgodnie z sekcją 19 UStG nie jest naliczany podatek VAT.

• Wysyłka i warunki dostawy

Oprócz podanych cen pobieramy zryczałtowaną stawkę w wysokości 5 euro za zamówienie i 7 euro w UE za dostawę na terenie Niemiec. Koszty wysyłki zostaną wyraźnie podane do wiadomości na stronach produktów, w systemie koszyka i na stronie zamówienia.

Jeśli zamówisz więcej niż 60 euro (po odliczeniu rabatu), dostarczamy bezpłatną wysyłkę.

Dostawa jest możliwa tylko w UE z DPD

Czas dostawy wynosi do 5 dni. Chcielibyśmy wskazać różne terminy dostaw na odpowiedniej stronie produktu.

Jeśli towary nie są dostępne, natychmiast zwrócimy Ci płatności dokonane.

• Płatność

Płatność jest dokonywana…

– poprzez przedpłatę

– Paypal lub

– Karta kredytowa.

Jeśli wybierzesz metodę płatności z wyprzedzeniem, podamy Ci nasze dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

• Zachowanie tytułu

Do momentu uiszczenia pełnej opłaty towar pozostaje naszą własnością.

• Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów. Platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży online. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy ani chętni, ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów. Miejscem jurysdykcji lub arbitrażu jest Winsen Luhe.