JAK TWOJA ŚWIECA SPALA NAJDŁUŻEJ

Jeśli chcesz osiągnąć maksymalny czas spalania świecy, powinieneś zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

Knot

Na przykład zaleca się skrócenie knota świecy do 0,5-1,0 cm przed każdym spaleniem, abyświeca mogła się regularnie palić i zapobiegać nadmiernemu tworzeniu sadzy.

Czas spalania

Czas palenia odgrywa również ważną rolę w spalaniu świecy. Rozróżnia się świece szklane i formowane świece.

Jeśli zgasisz płomień zbyt wcześnie podczas spalania szklanej świecy, otrzymasz tunel wokół knota i skończysz z dużą ilością wosku na krawędzi szkła. Aby osiągnąć długi możliwy czas spalania, należy pozostawić jedną świecę co najmniej do momentu skroplonej górnej warstwy świecy do krawędzi.

Z formowanymi świecami jest odwrotnie. Jeśli świeca jest spalona zbyt długo, istnieje ryzyko, że forma się otworzy, a wosk wycieknie. Dlatego zaleca się wykonanie półgodzinnych etapów.